ترجمه Stretch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای &.n): بسط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارتجاع‌ , در فارسی : قط‌عه‌(زمين‌) , به فارسی : اتساع‌ , سایر ترجمه ها : كوشش‌ خط‌

Stretch به چه معناست و Stretch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stretch

&.n): بسط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی &.n): بسط‌, ترجمه &.n): بسط‌, کلمات شبیه &.n): بسط‌ , ارتجاع‌ به لاتین , قط‌عه‌(زمين‌) به لاتین , اتساع‌ خارجی , كوشش‌ در زبان , خط‌انگلیسی
دانلود فایل ها