ترجمه Stretchability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابليت‌ بسط‌. می باشد

Stretchability به چه معناست و Stretchability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stretchability

قابليت‌ بسط‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابليت‌ بسط‌., ترجمه قابليت‌ بسط‌., کلمات شبیه قابليت‌ بسط‌.
دانلود فایل ها