ترجمه Strew در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پاشيدن‌ , در فارسی : پخش‌ كردن‌.

Strew به چه معناست و Strew یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strew

ريختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريختن‌, ترجمه ريختن‌, کلمات شبیه ريختن‌ , پاشيدن‌ به لاتین , پخش‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها