ترجمه Strick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شاخه‌ درخت‌ كتان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كتان‌ يا كنف‌ هندي‌.

Strick به چه معناست و Strick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strick

شاخه‌ درخت‌ كتان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شاخه‌ درخت‌ كتان‌, ترجمه شاخه‌ درخت‌ كتان‌, کلمات شبیه شاخه‌ درخت‌ كتان‌ , كتان‌ يا كنف‌ هندي‌. به لاتین
دانلود فایل ها