ترجمه Strickle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صاف‌ كردن‌. می باشد

Strickle به چه معناست و Strickle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strickle

صاف‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صاف‌ كردن‌., ترجمه صاف‌ كردن‌., کلمات شبیه صاف‌ كردن‌.
دانلود فایل ها