ترجمه Strigil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدن‌ خراش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قشو , در فارسی : برس‌ يا ماهوت‌ پاكن‌ مخصوص‌ بدن‌

Strigil به چه معناست و Strigil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strigil

بدن‌ خراش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدن‌ خراش‌, ترجمه بدن‌ خراش‌, کلمات شبیه بدن‌ خراش‌ , قشو به لاتین , برس‌ يا ماهوت‌ پاكن‌ مخصوص‌ بدن‌ به لاتین
دانلود فایل ها