ترجمه Strike Zone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زن‌. می باشد

Strike Zone به چه معناست و Strike Zone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strike Zone

زن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زن‌., ترجمه زن‌., کلمات شبیه زن‌.
دانلود فایل ها