ترجمه Stringer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تراورس‌ عمودي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوازنده‌ ساز , در فارسی : چنگك‌ گوشت‌.

Stringer به چه معناست و Stringer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stringer

تراورس‌ عمودي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تراورس‌ عمودي‌, ترجمه تراورس‌ عمودي‌, کلمات شبیه تراورس‌ عمودي‌ , نوازنده‌ ساز به لاتین , چنگك‌ گوشت‌. به لاتین
دانلود فایل ها