ترجمه Stringing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وامثال‌ ان‌. می باشد

Stringing به چه معناست و Stringing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stringing

وامثال‌ ان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وامثال‌ ان‌., ترجمه وامثال‌ ان‌., کلمات شبیه وامثال‌ ان‌.
دانلود فایل ها