ترجمه Strip در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تهي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باريكه‌ , در فارسی : نوار.

Strip به چه معناست و Strip یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strip

تهي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تهي‌ كردن‌, ترجمه تهي‌ كردن‌, کلمات شبیه تهي‌ كردن‌ , باريكه‌ به لاتین , نوار. به لاتین
دانلود فایل ها