ترجمه Stripling در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نورسته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوجوان‌.

Stripling به چه معناست و Stripling یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stripling

نورسته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نورسته‌, ترجمه نورسته‌, کلمات شبیه نورسته‌ , نوجوان‌. به لاتین
دانلود فایل ها