ترجمه Strobilation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سازي‌. می باشد

Strobilation به چه معناست و Strobilation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strobilation

سازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سازي‌., ترجمه سازي‌., کلمات شبیه سازي‌.
دانلود فایل ها