ترجمه Strobilization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noitaloiborts) تشكيل‌ رشته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باريك‌ شدگي‌ , در فارسی : بند بند

Strobilization به چه معناست و Strobilization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strobilization

(noitaloiborts) تشكيل‌ رشته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (noitaloiborts) تشكيل‌ رشته‌, ترجمه (noitaloiborts) تشكيل‌ رشته‌, کلمات شبیه (noitaloiborts) تشكيل‌ رشته‌ , باريك‌ شدگي‌ به لاتین , بند بند به لاتین
دانلود فایل ها