ترجمه Stroganoff در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيف‌ استروگانف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوشت‌ پخته‌ نازك‌ با خردل‌.

Stroganoff به چه معناست و Stroganoff یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stroganoff

بيف‌ استروگانف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيف‌ استروگانف‌, ترجمه بيف‌ استروگانف‌, کلمات شبیه بيف‌ استروگانف‌ , گوشت‌ پخته‌ نازك‌ با خردل‌. به لاتین
دانلود فایل ها