ترجمه، معنی و ریشه کلمه Strow به فارسی

ترجمه Strow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.م‌.) پخش‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پهن‌ كردن‌ , در فارسی : گستردن‌.

Strow به چه معناست و Strow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strow

(م‌.م‌.) پخش‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.م‌.) پخش‌ كردن‌, ترجمه (م‌.م‌.) پخش‌ كردن‌, کلمات شبیه (م‌.م‌.) پخش‌ كردن‌ , پهن‌ كردن‌ به لاتین , گستردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: