ترجمه Strow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.م‌.) پخش‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پهن‌ كردن‌ , در فارسی : گستردن‌.

Strow به چه معناست و Strow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strow

(م‌.م‌.) پخش‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.م‌.) پخش‌ كردن‌, ترجمه (م‌.م‌.) پخش‌ كردن‌, کلمات شبیه (م‌.م‌.) پخش‌ كردن‌ , پهن‌ كردن‌ به لاتین , گستردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها