ترجمه Structureless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ ساختمان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (درمورد ياخته‌) بدون‌ ساختمان‌ مشخص‌.

Structureless به چه معناست و Structureless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Structureless

بي‌ ساختمان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ ساختمان‌, ترجمه بي‌ ساختمان‌, کلمات شبیه بي‌ ساختمان‌ , (درمورد ياخته‌) بدون‌ ساختمان‌ مشخص‌. به لاتین
دانلود فایل ها