ترجمه Strunt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيخ‌ دم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دم‌ كل‌ (lokmod) , در فارسی : مشروب‌.

Strunt به چه معناست و Strunt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strunt

بيخ‌ دم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيخ‌ دم‌, ترجمه بيخ‌ دم‌, کلمات شبیه بيخ‌ دم‌ , دم‌ كل‌ (lokmod) به لاتین , مشروب‌. به لاتین
دانلود فایل ها