خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52685 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52685','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52685 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stuart به فارسی

ترجمه Stuart در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استوارت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خانواده‌ سلط‌نتي‌ قديم‌ انگلستان‌.

Stuart به چه معناست و Stuart یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stuart

استوارت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استوارت‌, ترجمه استوارت‌, کلمات شبیه استوارت‌ , خانواده‌ سلط‌نتي‌ قديم‌ انگلستان‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: