ترجمه Stud در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نشاندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اراستن‌ , در فارسی : مرصع‌ كردن‌ , به فارسی : پركردن‌.

Stud به چه معناست و Stud یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stud

نشاندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نشاندن‌, ترجمه نشاندن‌, کلمات شبیه نشاندن‌ , اراستن‌ به لاتین , مرصع‌ كردن‌ به لاتین , پركردن‌. خارجی
دانلود فایل ها