ترجمه Studentship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شاگردي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تلمذ.

Studentship به چه معناست و Studentship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Studentship

شاگردي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شاگردي‌, ترجمه شاگردي‌, کلمات شبیه شاگردي‌ , تلمذ. به لاتین
دانلود فایل ها