ترجمه Studhorse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسب‌ مخصوص‌ تخم‌ كشي‌ واصلاح‌ نژاد. می باشد

Studhorse به چه معناست و Studhorse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Studhorse

اسب‌ مخصوص‌ تخم‌ كشي‌ واصلاح‌ نژاد. به خارجی , ریشه انگلیسی اسب‌ مخصوص‌ تخم‌ كشي‌ واصلاح‌ نژاد., ترجمه اسب‌ مخصوص‌ تخم‌ كشي‌ واصلاح‌ نژاد., کلمات شبیه اسب‌ مخصوص‌ تخم‌ كشي‌ واصلاح‌ نژاد.
دانلود فایل ها