ترجمه Studied در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شده‌. می باشد

Studied به چه معناست و Studied یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Studied

شده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شده‌., ترجمه شده‌., کلمات شبیه شده‌.
دانلود فایل ها