ترجمه Studio در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشه‌ گاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اتاق‌كار , در فارسی : كارگاه‌ , به فارسی : كارخانه‌ , سایر ترجمه ها : هنركده‌

Studio به چه معناست و Studio یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Studio

پيشه‌ گاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيشه‌ گاه‌, ترجمه پيشه‌ گاه‌, کلمات شبیه پيشه‌ گاه‌ , اتاق‌كار به لاتین , كارگاه‌ به لاتین , كارخانه‌ خارجی , هنركده‌ در زبان
دانلود فایل ها