ترجمه Stuff در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تپاندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چپاندن‌ , در فارسی : انباشتن‌.

Stuff به چه معناست و Stuff یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stuff

تپاندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تپاندن‌, ترجمه تپاندن‌, کلمات شبیه تپاندن‌ , چپاندن‌ به لاتین , انباشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها