ترجمه Stuffy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خفه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دلتنگ‌ كننده‌ , در فارسی : اوقات‌ تلخ‌ , به فارسی : مغرور , سایر ترجمه ها : محافظ‌ه‌ كار

Stuffy به چه معناست و Stuffy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stuffy

خفه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خفه‌, ترجمه خفه‌, کلمات شبیه خفه‌ , دلتنگ‌ كننده‌ به لاتین , اوقات‌ تلخ‌ به لاتین , مغرور خارجی , محافظ‌ه‌ كار در زبان
دانلود فایل ها