خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52741 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52741','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52741 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stunner به فارسی

ترجمه Stunner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ گيج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گيج‌ كننده‌.

Stunner به چه معناست و Stunner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stunner

ادم‌ گيج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ گيج‌, ترجمه ادم‌ گيج‌, کلمات شبیه ادم‌ گيج‌ , گيج‌ كننده‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: