ترجمه Stunt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از رشد بازماندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كوتاه‌ نگاه‌ داشتن‌ , در فارسی : كوتاه‌ , به فارسی : زور

Stunt به چه معناست و Stunt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stunt

از رشد بازماندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از رشد بازماندن‌, ترجمه از رشد بازماندن‌, کلمات شبیه از رشد بازماندن‌ , كوتاه‌ نگاه‌ داشتن‌ به لاتین , كوتاه‌ به لاتین , زور خارجی
دانلود فایل ها