ترجمه Stupefaction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گيجي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گيج‌ سازي‌ , در فارسی : بيهوشي‌ , به فارسی : تخدير , سایر ترجمه ها : بهت‌.

Stupefaction به چه معناست و Stupefaction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stupefaction

گيجي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گيجي‌, ترجمه گيجي‌, کلمات شبیه گيجي‌ , گيج‌ سازي‌ به لاتین , بيهوشي‌ به لاتین , تخدير خارجی , بهت‌. در زبان
دانلود فایل ها