ترجمه Sty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درط‌ويله‌قراردادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (.n): (ط‌ب‌) گل‌مژه‌ , در فارسی : سنده‌سلام‌.

Sty به چه معناست و Sty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sty

درط‌ويله‌قراردادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درط‌ويله‌قراردادن‌, ترجمه درط‌ويله‌قراردادن‌, کلمات شبیه درط‌ويله‌قراردادن‌ , (.n): (ط‌ب‌) گل‌مژه‌ به لاتین , سنده‌سلام‌. به لاتین
دانلود فایل ها