ترجمه Stylate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) ساقه‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ ساقه‌ يا ستون‌ ثابت‌.

Stylate به چه معناست و Stylate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stylate

(گ‌.ش‌.) ساقه‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) ساقه‌ دار, ترجمه (گ‌.ش‌.) ساقه‌ دار, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) ساقه‌ دار , داراي‌ ساقه‌ يا ستون‌ ثابت‌. به لاتین
دانلود فایل ها