ترجمه Style در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيوه‌ , در فارسی : روش‌ , به فارسی : خامه‌ , سایر ترجمه ها : سبك‌ نگارش‌ سليقه‌ , سبك‌

Style به چه معناست و Style یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Style

سبك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سبك‌, ترجمه سبك‌, کلمات شبیه سبك‌ , شيوه‌ به لاتین , روش‌ به لاتین , خامه‌ خارجی , سبك‌ نگارش‌ در زبان , سليقه‌انگلیسی , سبك‌
دانلود فایل ها