ترجمه Stylish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باسليقه‌ , در فارسی : زيبا , به فارسی : باب‌ روز , سایر ترجمه ها : مط‌ابق‌ مد روز.

Stylish به چه معناست و Stylish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stylish

شيك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شيك‌, ترجمه شيك‌, کلمات شبیه شيك‌ , باسليقه‌ به لاتین , زيبا به لاتین , باب‌ روز خارجی , مط‌ابق‌ مد روز. در زبان
دانلود فایل ها