ترجمه Stylize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌ روش‌ يا سبك‌ خاصي‌ دراوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سبك‌ وار.

Stylize به چه معناست و Stylize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stylize

به‌ روش‌ يا سبك‌ خاصي‌ دراوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی به‌ روش‌ يا سبك‌ خاصي‌ دراوردن‌, ترجمه به‌ روش‌ يا سبك‌ خاصي‌ دراوردن‌, کلمات شبیه به‌ روش‌ يا سبك‌ خاصي‌ دراوردن‌ , سبك‌ وار. به لاتین
دانلود فایل ها