خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52785 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52785','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52785 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stylize به فارسی

ترجمه Stylize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌ روش‌ يا سبك‌ خاصي‌ دراوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سبك‌ وار.

Stylize به چه معناست و Stylize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stylize

به‌ روش‌ يا سبك‌ خاصي‌ دراوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی به‌ روش‌ يا سبك‌ خاصي‌ دراوردن‌, ترجمه به‌ روش‌ يا سبك‌ خاصي‌ دراوردن‌, کلمات شبیه به‌ روش‌ يا سبك‌ خاصي‌ دراوردن‌ , سبك‌ وار. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: