ترجمه Stymie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قرار گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توپ‌ گلف‌ يك‌ بازيكن‌ در جلو توپ‌ بازيكن‌

Stymie به چه معناست و Stymie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stymie

قرار گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قرار گرفتن‌, ترجمه قرار گرفتن‌, کلمات شبیه قرار گرفتن‌ , توپ‌ گلف‌ يك‌ بازيكن‌ در جلو توپ‌ بازيكن‌ به لاتین
دانلود فایل ها