ترجمه Suability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابليت‌ تعقيب‌. می باشد

Suability به چه معناست و Suability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Suability

قابليت‌ تعقيب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابليت‌ تعقيب‌., ترجمه قابليت‌ تعقيب‌., کلمات شبیه قابليت‌ تعقيب‌.
دانلود فایل ها