ترجمه Sub در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسي‌ را گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جايگزين‌كردن‌.

Sub به چه معناست و Sub یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sub

كسي‌ را گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كسي‌ را گرفتن‌, ترجمه كسي‌ را گرفتن‌, کلمات شبیه كسي‌ را گرفتن‌ , جايگزين‌كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها