ترجمه Sub در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (پيشوند) خرده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زير , در فارسی : تحت‌ , به فارسی : تابع‌ , سایر ترجمه ها : مادون‌ فرع‌ , جاي‌

Sub به چه معناست و Sub یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sub

(پيشوند) خرده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (پيشوند) خرده‌, ترجمه (پيشوند) خرده‌, کلمات شبیه (پيشوند) خرده‌ , زير به لاتین , تحت‌ به لاتین , تابع‌ خارجی , مادون‌ در زبان , فرع‌انگلیسی , جاي‌
دانلود فایل ها