ترجمه Subadult در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نزديك‌ سن‌ تكليف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيمه‌ بالغ‌.

Subadult به چه معناست و Subadult یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subadult

نزديك‌ سن‌ تكليف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نزديك‌ سن‌ تكليف‌, ترجمه نزديك‌ سن‌ تكليف‌, کلمات شبیه نزديك‌ سن‌ تكليف‌ , نيمه‌ بالغ‌. به لاتین
دانلود فایل ها