ترجمه Subatmospheric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحت‌ جوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پايين‌ تر از جو.

Subatmospheric به چه معناست و Subatmospheric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subatmospheric

تحت‌ جوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تحت‌ جوي‌, ترجمه تحت‌ جوي‌, کلمات شبیه تحت‌ جوي‌ , پايين‌ تر از جو. به لاتین
دانلود فایل ها