ترجمه Subcarrier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زيرحامل‌. می باشد

Subcarrier به چه معناست و Subcarrier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subcarrier

زيرحامل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زيرحامل‌., ترجمه زيرحامل‌., کلمات شبیه زيرحامل‌.
دانلود فایل ها