ترجمه Subcontrariety در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رابط‌ه‌ بين‌ دو قياس‌ متقابل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تشابه‌ قياسي‌ , در فارسی : ارتباط‌

Subcontrariety به چه معناست و Subcontrariety یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subcontrariety

رابط‌ه‌ بين‌ دو قياس‌ متقابل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رابط‌ه‌ بين‌ دو قياس‌ متقابل‌, ترجمه رابط‌ه‌ بين‌ دو قياس‌ متقابل‌, کلمات شبیه رابط‌ه‌ بين‌ دو قياس‌ متقابل‌ , تشابه‌ قياسي‌ به لاتین , ارتباط‌ به لاتین
دانلود فایل ها