ترجمه Subculture در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خرده‌ فرهنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرهنگ‌ فرعي‌ , در فارسی : (ميكروب‌ شناسي‌) كشت‌ فرعي‌

Subculture به چه معناست و Subculture یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subculture

خرده‌ فرهنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خرده‌ فرهنگ‌, ترجمه خرده‌ فرهنگ‌, کلمات شبیه خرده‌ فرهنگ‌ , فرهنگ‌ فرعي‌ به لاتین , (ميكروب‌ شناسي‌) كشت‌ فرعي‌ به لاتین
دانلود فایل ها