ترجمه Subdividable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ تقسيم‌ بچند بخش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخشيزه‌ پذير.

Subdividable به چه معناست و Subdividable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subdividable

قابل‌ تقسيم‌ بچند بخش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ تقسيم‌ بچند بخش‌, ترجمه قابل‌ تقسيم‌ بچند بخش‌, کلمات شبیه قابل‌ تقسيم‌ بچند بخش‌ , بخشيزه‌ پذير. به لاتین
دانلود فایل ها