ترجمه Subdivision در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بخشيزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخش‌ فرعي‌.

Subdivision به چه معناست و Subdivision یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subdivision

بخشيزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بخشيزه‌, ترجمه بخشيزه‌, کلمات شبیه بخشيزه‌ , بخش‌ فرعي‌. به لاتین
دانلود فایل ها