ترجمه Suberose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پنبه‌اي‌. می باشد

Suberose به چه معناست و Suberose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Suberose

پنبه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پنبه‌اي‌., ترجمه پنبه‌اي‌., کلمات شبیه پنبه‌اي‌.
دانلود فایل ها