ترجمه Subfamily در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خانواده‌ فرعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تيره‌ فرعي‌.

Subfamily به چه معناست و Subfamily یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subfamily

خانواده‌ فرعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خانواده‌ فرعي‌, ترجمه خانواده‌ فرعي‌, کلمات شبیه خانواده‌ فرعي‌ , تيره‌ فرعي‌. به لاتین
دانلود فایل ها