ترجمه Subglacial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ زير توده‌ يخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ بدوره‌ فرعي‌ يخبندان‌.

Subglacial به چه معناست و Subglacial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subglacial

وابسته‌ به‌ زير توده‌ يخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ زير توده‌ يخ‌, ترجمه وابسته‌ به‌ زير توده‌ يخ‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ زير توده‌ يخ‌ , وابسته‌ بدوره‌ فرعي‌ يخبندان‌. به لاتین
دانلود فایل ها