ترجمه Subgroup در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زيرگروه‌. می باشد

Subgroup به چه معناست و Subgroup یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subgroup

زيرگروه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زيرگروه‌., ترجمه زيرگروه‌., کلمات شبیه زيرگروه‌.
دانلود فایل ها