ترجمه Subject در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زيرموضوع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مبتدا , در فارسی : موكول‌ به‌ , به فارسی : درمعرض‌ گذاشتن‌.

Subject به چه معناست و Subject یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subject

زيرموضوع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زيرموضوع‌, ترجمه زيرموضوع‌, کلمات شبیه زيرموضوع‌ , مبتدا به لاتین , موكول‌ به‌ به لاتین , درمعرض‌ گذاشتن‌. خارجی
دانلود فایل ها