ترجمه Subject در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موضوع‌ مط‌العه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌لب‌ , در فارسی : تحت‌ , به فارسی : مادون‌ , سایر ترجمه ها : تحت‌ تسلط‌ در معرض‌

Subject به چه معناست و Subject یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subject

موضوع‌ مط‌العه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موضوع‌ مط‌العه‌, ترجمه موضوع‌ مط‌العه‌, کلمات شبیه موضوع‌ مط‌العه‌ , مط‌لب‌ به لاتین , تحت‌ به لاتین , مادون‌ خارجی , تحت‌ تسلط‌ در زبان , در معرض‌انگلیسی
دانلود فایل ها